Klicka på bilden

Korsnäsbygden 3, "Igår, idag, i morgon, utgiven 2013", 15€

 Korsnäsbygden 2,   "Forntid, nutid, framtid, utgiven 2012"; 10,00€

Korsnäsbygden 1, "Längs glömda stigar mot nutid, utgiven 2011"; 10,00€

Tillbaka

Aktuellt - läs mera

 

Korsnäsbygden 3 - Igår, idag, i morgon

Förord

Igår, idag, i morgon är en överblick av livet i en kustby med början i den forntida öbyn på Orrmoan fram till ordkonstelevernas framtidsvisioner.
I olika tidningsreportage har minnesgoda berättare delgett sina upplevelser för lokala skribenter. Hembygdsföreningens klippböcker har varit rika källor att ösa ur då vi önskat ge bild av gårdagen, dess mödor och glädjeämnen. Dagboksanteckningar har utgjort underlag för livshistoria.
Gamla benämningar på platser både till lands och till sjöss har dokumenterats och kartlagts. Enskilda byagrupper har beskrivits av dagens bosättare.
Utdrag ur ordkonstgruppens Framtidsbok for symbolisera framtiden tillsammans med pågående projekt.
Vi tackar alla som medverkat med både skriftliga och muntliga berättelser, fotografier och kartor.
Tack till Svenska Österbottens Kulturfond, Svens-Österbottniska Samfundet, Olof och Siri Granholms stiftelse samt Korsnäs kommun; biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för ekonomiskt bidrag.

Korsnäs Hembygdsförening 2013
Helena Höglund-Rusk   Bjarne Hofman   Inga-Britt Mannfolk

--------------

Korsnäsbygden 2 - Forntid, nutid, framtid

Förord

Syftet med vår skriftserie är att göra lokalhistorien lättgänglig för både unga och gamla.
I Korsnäsbygden 2 ger hembygdsföreningen en historisk återblick över Korsnäs församling och dess präster, bakgrunden till Korsnäs-namnet och tillblivelsen av en självständig församling och kommun.
Huvudsaklig källa är Wasa Postens Korsnäsnummer åren 1927 och 1931 där bl.a. artiklar av K.V. Åkerblom och prosten Sigurd Öhrnberg är införda. I övrigt har olika tidningars reportage utgjort underlag för presentation av företagspionjärer, eldsjälar och kloka gummor.
Bebyggelsen i Södra Kyrkbyn före storskiftet har förtydligats genom en förteckning och karta över gårdarna och deras ägare. Bebyggelsen finns som miniatyr. Bovägen, en del av Södra byn, har nu också dokumenterats.
I en artikel i Vasabladet 1935 redogörs för utvecklingen i Kyrkbyn efter storskiftet.
Bakgrunden till namnet Smedbacken i Taklax har klarlagts.
Att fisket har haft stor betydelse för utveckling i kommunen framgår av både kärva och humoristiska berättelser.
Planer på Gruvmuseum och ny Byagård är satsningar i nutid.
Vi tackar till Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden och Korsnäs kommun; biblioteks, kultur, och fritidssektionen för ekonomiskt bidrag.

Korsnäs Hembygdsförening 2012
Helena Höglund-Rusk, Bjarne Hofman, Inga-Britt Mannfolk