Styrelsen 2014:

Kerstin Sjöstrand, ordf.
Helena Höglund-Rusk, v.ordf.
Inga-Britt Mannfolk, sekr.
Bjarne Hofman
Laina Lindahl                          Christina Mannfolk                   Gun-Britt Stenberg                  Mikael Södersund

Ersättaren:
Ing-Britt Hofman
Asta Södergran
Mona Wester

Aktivitetsgruppen:

Verna Lenlund

Lovisa Backlund

Benita Bernas

Astrid Nymark

Carita Nyström

Gunnel Södersund

Annika Westerberg

 

 

Verksamhet

Föreningen presenterar gamla traditioner genom att ordna och vara med i tillfällen och evenemang. Satsningen på aktiviteter för barn är fortsättningsvis huvudinriktningen inom Hembygdsföreningen.

 

Aktiviteter under året:

I juni: Hantverksdagen - Det händer med små händer (lördag 14.6.2014)

I juli: Med i Korsnäsveckan - program på museiområdet

I augusti: Med på Lantdagen - lantliga göromål på gårdstunet (lördag 9.8.2014)

I augusti: Berättarkväll - program för hela familje (fredag 15.8.2014)

I november/december: Lilla jul - julgröt, julförsäljning, julbocke

(Under alla dessa tillfällen öppna dagar i museet.)

 

Aktuellt  < klicka på